NFS Curier - Bunuri Restricționate și Interzise la Transport

Bunurile incluse în categoriile menționate mai jos nu pot fi colectate, transportate și livrate de către NFS Curier și partenerii săi. Pentru o identificare mai ușoară a produselor ce fac parte din aceste categorii, vă recomandăm să verificați cu atenție ambalajele și etichetele, instrucțiunile, marcajele și înscrisurile acestora.

Transportul de marfuri periculoase este reglementat pentru a preveni accidentele si daunele cauzate persoanelor, animalelor si mediului. Conform Autoritatea Rutiera Romana , ONU clasifica marfurile periculoase cu conditii speciale de transport si ambalare in urmatoarele categorii:

 • Lichide inflamabile;
 • Substanțe predispuse la aprindere spontană;
 • Substanțe și produse infecțioase;
 • Substanțe și produse corosive;
 • Substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;
 • Peroxizi organici;
 • Gaze (gaze inflamabile, gaze neinflamabile, gaze netoxice, gaze toxice);
 • Materiale radioactive;
 • Substanțe comburante (oxidante);
 • Substanțe și obiecte explozive;
 • Substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive, substanțe ce polimerizeaza și substanțe solide explozive desensibilizate;
 • Substanțe și produse toxice;
 • Substanțe și produse periculoase diverse.
 • Categorii de bunuri ce nu pot fi colectate, transportate și livrare de NFS Curier și Partenerii Săi:

  • Produse contrafăcute
  • Bunuri cu conținut și/sau aspect exterior ce contravin legii
  • Bunuri al căror transport transport este interzis prin dispoziții legale.
  • Bunuri cu valoare specială(obiecte de artă, opere de artă de mare valoare, lucrări de artă ce aparțin patrimoniului național, antichități, obiecte ce nu pot fi înlocuite sau unice, metale și pietre prețioase, bijuterii.)
  • Arme de foc ( Carabină, Pușcă, Muniție și Componente pentru arme de foc,Arme de foc dezmembrate, Imitații, etc.)
  • Arme de Înjunghiere, de Tăiere, Cuțite, Topoare și orice alte obiecte periculoase ce pot curma sau amenința viața.
  • Bunuri și Produse Perisabile
  • Bunuri cu o valoare declarată mare
  • Bani în numerar (bani de hârtie sau monede) indiferent de valută.
  • Mijloace de plată ce pot substitui banii(carduri de credit/debit,etc.).
  • Bunuri Neambalate și/sau Deteriorate.
  • Plante, Materiale și Substanțe stupefiante, halucinogene, narcotice, psihotrope și alte substanțe interzise de lege.
  • Trimiteri ce prezintă inscripții, însemne și/sau etichete vechi neindepartate.
  • Trimiteri al căror ambalaj prezintă inscripții sau însemne ce contravin ordinii publice și/sau bunelor moravuri.
  • Materiale și Produse pentru examinări medicale/biologie, deșeuri medicale, rămășițe sau organe umane.
  • Trimiteri cu conținut interzis la export/import sau care necesită aprobări speciale.
  • Trimiteri ce contravin ordinii publice și/sau bunelor moravuri, dacă acestea sunt predate neambalate sau neambalate corespunzător.
  • Animale, Pești, Păsări, Insecte, Viermi ( vii sau moarte)
  • Trimiteri ce pot cauza prin natura conținutului lor, daune altor trimiteri sau mediului, sau care pot pune în pericol animale și persoane.
  • Bunuri și substanțe Lichide neamabalate corespunzător

  NFS Curier împreună cu partenerii săi pot refuza livrarea dacă după acceptarea expediției se constată sau există motive temeinice de a presupune un motiv de refuz respectivei expediții. Prin acceptarea în vederea livrării expedițiilor predate închise, conținănd bunuri excluse, despre existența cărora NFS Curier și/sau partenerii săi nu au cunoștință, nu se exclude refuzul livrării. Clientul este direct responsabil și răspunzător pentru orice pagubă directă sau indirectă provocată de bunurile, obiectele și materialele ce fac obiectul expedițiilor sale, ce sunt interzie la transport (inclusiv colectare, transport și livrare). În cazul în care bunurile pe care doriți să le expediati nu se regăsesc în categoriile menționate anterior, le puteți expedia utilizând ambalajul original al producătorului sau pot fi reambalate de către dumneavoastră în funcție de tipul acestora, respectând totodată recomandările și condițiile NFS Curier.